2.10 Verkkolukutaito kaiken ydin
Myös verkkolukutaito on jäänyt voimakkaan teknisen kehityksen varjoon. Ilman kehittynyttä lukutaitoa ihmiset eivät pysty lukemaan maailmaa, ympäristöään, ihmisiä, ajan ilmiöitä, hankkimaan, vastaanottamaan, ymmärtämään, seulomaan ja soveltamaan tietoa. Mitä enemmän esim. yrityksessä on verkkolukutaitoisia ihmisiä, sitä paremmin se menestyy ja pystyy ennakoimaan tulevaisuuttaan.
Tulevaisuuden rinnalla on osattava lukea myös menneisyyttä ja huolehtia digitaalisessa muodossa olevan tiedon säilymisestä ja yhteisön yhteisen muistin kehittymisestä. Toisiaan täydentävistä yksilöllisistä lukutaidoista muodostuu yhteisöllinen lukutaito, jonka osatekijöitä ovat verkottuminen, yhdessätekeminen ja oppiminen.