2.11 Semanttinen web parantaa tiedon hallintaa
Nykyinen web on kehitetty ihmistä varten. Internetin käyttäjinä ovat kuitenkin entistä enemmän myös koneet: erilaiset sovellusohjelmistot, hakukoneet, sähköisen kaupan agentit, verkkomönkijät jne.
Tim Benners-Leen lanseeraaman semanttisen webin ideana on, että seuraavan sukupolven tietoverkkojen tiedot ja rakenne koodataan siten, että niiden sisällön merkitystä – semantiikkaa – päästään automaattisesti tulkitsemaan. Tämä puolestaan mahdollistaa älykkäiden ja helppokäyttöisten Internet-sovellusten kehittämisen.
Assosiatiivisen hypertekstin käyttö ja sisältöjen metakuvaukset tarjoavat uusia sisältöön perustuvia tiedonhakumahdollisuuksia ja laajentavat siten perinteisten hakusanoihin perustuvien menetelmien mahdollisuuksia. Semanttisen webin merkitys kasvaa koko ajan tiedonhaussa, tiedon hallinnassa ja sähköisessä liiketoiminnassa.