2. MITÄ KOULUISSA FREENETIN JÄLKEEN?
Yhdessätekeminen hiipunut Hitaat yhteydet ongelmana pohjoisessa Etäopetus ratkaisuksi Keinoja kodin ja koulun yhteistyön parantamiseksi E-OPPIMISEN YLEISIÄ KEHITYSNÄKYMIÄ Julkishallinnon alusta perusalustaksi Toisenlainen ajatusmalli Kokeiluhankkeita ja tulosten vertailua Jatkossa syvemmälle tietosisältöihin Verkkolukutaito kaiken ydin Semanttinen web parantaa tiedon hallintaa
Espoossa on käynnistynyt laaja TVT-hanke, joka Martti Hellströmin mukaan luo kokonaan uudenlaisen infran verkko-oppimiselle. Opetuksen edellytyksiä on parantanut myös siihen liittyvä systemaattinen koulutus. Lisäksi nettiin on tuotettu koulujen käyttöön soveltuvia sisältöjä ja oppimispelejä.
Hänen mielestään kriittinen tarkkailija ei voi kuitenkaan olla huomaamatta, että verkko- oppimiskulttuuri on nykyisin pitkälti oppilaan ja koneen välistä drillausta ja lisätehtävien tekemistä. Ilman ohjausta pojat keskittyvät pelaamiseen ja tytöt sähköpostiin.
- Minulla on vain vähän näyttöä siitä, että verkko-oppiminen olisi löytänyt luontevasti paikkansa luokassa tapahtuvassa opetuksessa. Väitän, että e-pedagogiikkaa voisi vielä paljon kehittää. Tarvittaisiin e-metodeja ja e-opetusmenelmiä, Hellström toteaa.