2.9 Jatkossa syvemmälle tietosisältöihin
Tekniikkaan panostetaan nykyään valtavasti, vaikka voimavarat pitäisi suunnata sisällön suunnitteluun. Web laajenee, monipuolistuu, erikoistuu omille alueilleen ja sen käyttäjäkunta kasvaa. Suurin osa tärkeästä tiedosta on kuitenkin syvärakenteissa tietoympäristön pinnan alla. Sen löytäminen on vaikeaa, sillä suuri osa Internetin linkeistä on lineaarisia.
Viestinnän suunnittelijaAnne Kauhanen-Simanaisen mukaan verkkosisällön suuri haaste on juuri sen hypermediaominaisuus: teksti-, kuva- ja äänielementtien rajaton linkitysmahdollisuus, jota ei ole vielä osattu riittävästi hyödyntää.
Ihmisen kaipaavat hyvin jäsenneltyä verkkotietoa. Sen tuottamiseksi tarvitaan erilaisia ja erilaajuisia tekstielementtejä, journalistista työtä, tekstien muokkausta ja asiayhteyksien ymmärtämistä. Tekniikka antaa runsaasti mahdollisuuksia eri elementtien yhdistelyyn ja hakuun sekä tekstien kokoamiseen uudella tavalla. Kyse onkin ihmisen ja koneen informaation käsittelyn taitavasta yhdistelystä. Perusideana on mennä asiassa aina syvemmälle tai laajempiin yhteyksiin.