2.8 Kokeiluhankkeita ja tulosten vertailua
Kokeiluhankkeita suunniteltaessa selkeitä kehityskohteita ovat Hallikkaan mukaan teknologia- alustat (Pocket PC, symbian, uudet selaimet ja niiden plug-innit) sekä niiden vaatimat taustajärjestelmät ja monikanavaiset julkaisuvälineet.
Teknologisen kehittämisen ja selvitystyön kohteita ovat eri näyttöjen koot ja ergonomia, näppäimistöt, tekstin ja puheen tunnistus sekä muut erilaiset tietojen syöttötavat. Eri ympäristöissä saatuja oppimistuloksia verrataan sitten toisiinsa kenttäkokeiden avulla.
Oppimateriaalin tuottaminen edellyttää kehittyneitä välineitä, jotka puolestaan vaativat pitkällistä oppimista ja harjoittelua. Käyttäjien koulutus ja eri tarkoituksiin sopivien vaihtoehtojen etsiminen vaativat hyvin organisoituja kokeiluja, joissa voidaan tarkastella verrokkiryhmien tuloksia.