2.7 Toisenlainen ajatusmalli
Martti Hellström ja Heikki Korpinen puolestaan haluaisivat luoda oppimisympäristön, joka kokoaisi kaikki ihmiset uudella tavalla yhteen ja josta muodostuisi todellinen ajattelun, ideoinnin ja vuorovaikutuksen väline. Ideana on, että opitaan ymmärtämään paremmin maailmaa, autetaan ihmisiä kasvamaan toistensa avulla, annetaan oma tietämys ja kokemus myös muiden käyttöön sekä sitoudutaan lujasti tähän toimintaan.