2.6 Julkishallinnon alusta perusalustaksi
Jarmo Hallikkaan mielestä Suomessa sisällöntuotannon ongelmaksi on muodostunut se, että kaupallisille toimijoille ei jää riittävästi tilaa. Yhteiskunta tukee erilaisia hankkeita, joiden tuottamaa aineistoa myydään opetusmateriaalimarkkinoilla subventoiduin hinnoin. Pitäisi pystyä tarkemmin rajaamaan yhteiskunnan tuen piirissä olevat tuotteet. Samalla sovittaisiin, että ne ovat korvauksetta muiden käytettävissä.
Esimerkiksi USA:ssa yliopistokirjastoilla on omia sähköisiä osastojaan, joissa julkaistaan ilmaiseksi jaettavaa materiaalia (mm. kirjoja), joiden tekijänoikeudet eivät ole enää voimassa tai jotka on luovutettu tällaiseen käyttöön korvausta vastaan tai hyvästä tahdosta.
Hallikkaan mielestä Suomen perusalustaksi sopisi parhaiten julkishallinon alusta, joka ohjaisi muiden rinnakkaisten alustojen toimintaa. Julkinen oppimisalue toteutettaisiin pienin kustannuksin ja kaikki halukkaat voisivat tuottaa sinne materiaalia ja käyttää sitä ilmaiseksi.
Yritykset voivat halutessaan jalostaa aineistosta kaupallisesti hyödynnettäviä tuotteita ja myydä ne eteenpäin esim. nippuina: monta tuotetta samassa paketissa, mahdollisimman monessa eri muodossa ja usean eri kanavan kautta.