2.5 E-OPPIMISEN YLEISIÄ KEHITYSNÄKYMIÄ
Tekniikka tarjoaa nykyisin huikeita mahdollisuuksia. Verkkojen välityskyky on nopeutunut huimasti. Ääni ja liike ovat tulleet vahvasti mukaan kuvaan. Formaatit menevät kasaan, niin että esim. kahden tunnin elokuva mahtuu yhdelle CD:lle.
Jarmo Hallikas korostaa, että tekniikan on kuitenkin aina vastattava tarpeeseen ja sovittava yhteen sisällön kanssa. Tekniset alustat ovat entistä monipuolisempia, mutkikkaampia ja kalliimpia. Niiden tulisi kuitenkin olla selväpiirteisiä, kustannustehokkaita ja helppokäyttöisiä.
Alustan ylläpitäminen vaatii tietyn määrä ihmisiä ja muita resursseja. Toiminnan pitää kuitenkin olla keskitettyä, sillä vain keskittämällä jokaiseen tehtävään saadaan todelliset osaajat. Tärkeintä on kuitenkin, että konsepti on hallussa, sillä laitteiston voi aina hankkia myös ulkoa.
Kustannustehokkuus toteutuu, jos alustojen käyttäjäkunta, toiminnot ja materiaalit ovat mahdollisimman laajat. Eri organisaatioiden kannattaa tehdä yhteistyötä yhteisten alustaratkaisujen löytämiseksi eikä pyrkiä liian rajallisin panostuksin rakentamaan omia sähköisiä palvelukonseptejaan. Operatiivisen toiminnan resursseja ei myöskään kannata käyttää kokeiluun.
USA:ssa noin 40 yliopistolla on yhteinen webbialusta. Hallikkaan mielestä samantapaista ratkaisua kannattaisi miettiä meilläkin. Suomessa pitäisi USA:n tapaan myös kertoa etukäteen, mitä halutaan, eli kilpailuttaa tarjouksia ja ostaa tuloksia. Euroopassa haetaan rahaa kehittelyyn, eikä lopputuloksesta ole tietoa. – Monien EU-projektienkin tavoitteet ovat epämääräiset.