2.4 Keinoja kodin ja koulun yhteistyön parantamiseksi
Martti Hellströmin mielestä kodin ja koulun yhteistyön parantamiseksi tarvittaisiin teknisiä sovelluksia, joilla opettaja voi lähettää viestejä vanhempien kännyköihin. Myös koulujen www- sivuston päivittämisen helpottuminen ja yleisönosaston saaminen sinne olisi iso askel eteenpäin.
- MSN tarjoaa ilmaisia keskusteluyhteisöjä, jollainen Auroran koulullakin on. Niihin kirjoittautuminen on kuitenkin liian mutkikasta. Tarvittaisiin yksinkertaista tekniikkaa, jolla voidaan tehdä mm. erilaisia gallupeja ja muita kyselyjä.
- Itse olen kehitellyt päässäni nettiopsia, joka syvenisi kerros kerrokselta aina filosofiaan asti ja jota olisi helppo päivittää. (ks. www.aurorankoulu.net ja sieltä opetussuunnitelma). Luokilla tulisi olla omat sivustot, joilla yhteisön jäsenet voisivat lähettää helposti toisilleen tärkeitä viestejä ja jonne voitaisiin koota luokan kalenteri, kokeet jne., Hellström suunnittelee.
Ylimuoniossa kotien ja koulujen yhteistyötä on parannettu www-sivustojen antamien palvelujen kautta. Koulu on osallistunut myös vanhenpien peruskoulutukseen ns. Sormi suusta pois -kurssien avulla.
Jarmo Hallikas puolestaan toteaa, että viestintä kodin ja koulun välillä on suhteellisen yksisuuntaista: koulusta kotiin. Vanhempien valmiudet käyttää eri viestintäkanavia poikkeavat suuresti toisistaan. Espoossa käytössä oleva lukiolaisten vanhemmille tarkoitettu webbisivu ei ole hänen mielestään hullumpi ratkaisu, vaikka kaikki eivät sitä käytäkään. Myös sähköposti- ja tekstiviestit ovat toimivia yhteydenpitokeinoja.
Opettaja tarvitsee alustan, jolla hän voi helposti jakaa informaatiota eri kanavia pitkin. Hallikkaan mielestä kaikkien koulujen yhteinen alusta olisi yksi ratkaisu ongelmaan. Yksittäinen koulu tai kunta ei kykene alustaa luomaan tai edes ylläpitämään. Ajatus voisi olla sama kuin koulukaverit.com:ssa, jossa kaikki osapuolet tuovat omat tietonsa yhteiselle alustalle ja saavat itse käyttää hyväkseen kaikkia alustan suomia mahdollisuuksia.