3.2 VIRTUAALIKOULU- JA ETÄOPETUSKOKEILUJA
Freenet toimi myös erilaisten etä-, virtuaali- ja opetusteknologiakokeilujen (mm. videoneuvottelut) kokeilualustana. Vuorovaikutteisuus ja interaktiivisuus tehostivat opiskelua ja tekivät sen mielenkiintoisemmaksi.
Ensimmäisen kerran etäopetusta kokeiltiin Freenetissä, kun joukko Espoon Auroran koulun oppilaita lähetettiin Helsinkiin Educa-messuille tehtävänään välittää tietoa kouluun jääneille. Yhteydet toimivat sähköpostilla ja faksilla.
Vuosina 1994–1998 Freenetissä oli meneillään varsinainen virtuaalikoulukokeilu Virtuaalinen koulurakennus. Mukana oli kymmenen koulua, ja hanketta varten anottiin tietoyhteiskuntarahaa. Kokeilu kaatui kuitenkin lopulta teknisiin ongelmiin ja resurssien puutteeseen. Opetushallitus otti hankkeen itselleen ja se elää edelleen paperilla.
Projektin kuluessa tehtiin useita etäopetuskokeiluja: Ylimuonion koulun demo-kurssi Seikkailu Tunturi-Lapissa, taiteen ja teatteri-ilmaisun kurssi Herajoen koulussa, kurssit Suomen taiteen kulta-ajasta ja kirjaston käytön opetuksesta (Kirjastoseikkailu) sekä Suomen historia postimerkeissä -kurssi.
Virtuaalikoulukokeilun pohjalta syntyi ulkosuomalaisten lasten peruskoulu, joka on toiminut Kansanvalistusseuran Etäopiston yhteydessä vuodesta 1995. Kotiperuskoulu tarjoaa ulkomailla asuville suomalaislapsille mahdollisuuden seurata Suomen peruskoulun keskeisiä sisältöjä kaikkialla maailmassa ja ylläpitää äidinkielen taitoa. Koululla on opiskelijoita noin 80 maassa ja oppilaista noin 600.
Ylimuonion koulun hanke Seikkailu Tunturi-Lapissa jatkuu edelleen ja on saamassa ESR- rahoitusta. Sivut ovat nykyisin osoitteessa:
http://edtech.oulu.fi/ftp_root/opt/optmuoni/Heikki/seikkailu.htm.

Suomen ensimmäinen laajamittainen, etäopetuksena Internet-verkossa toteutettu kurssi oli Oulun yliopiston täydennyskoulutuskeskuksen
Internet-ajokortti . Opiskelu tapahtui Internetin käyttöä käytännössä harjoittamalla. Apuna oli oppimateriaalipaketti ja sähköposti. Ajokortin suosio oli suuri, ja kortin suorittajista valtaosa oli freenetläisiä.