1.7 VILKASTA VUOROVAIKUTUSTA
Vuorovaikutuksen välineinä käytettiin sähköpostia, keskusteluryhmiä ja ilmoitustauluja. Koska koneita oli kouluissa vähän, Freenet tavoitti ensimmäisenä opettajat. Pian kuitenkin syntyi myös koululaisten omia keskusteluryhmiä mm. erilaisten harrastusten ympärille.
Etenkin aineopettajat kävivät vilkasta ajatuksenvaihtoa koti- ja ulkomaisissa keskusteluryhmissään ja pystyivät siten lamankin aikana pitämään yllä ammattitaitoaan, vaikka mahdollisuudet täydennyskoulutukseen puuttuivat.
Koulunkäyntiin liittyvistä asioista keskusteltiin innokkaasti myös espoolaisen Auroran koulun alkuunpaneman Aurora Pressin palstoilla. Avoimen vuorovaikutuksen tuloksena syntyi aivan uusia tiedon yhdistelmiä.
OululainenJarkko Oikarinen oli vuonna 1988 ohjelmoinut IRC-keskustelukanavan (irkki), jossa saattoi olla monta keskustelijaa samanaikaisesti. Irkki käynnistyi Freenetin kahvilasta. Koululaiset saattoivat irkata päivittäin montakin tuntia.
Kaikkialla Freenetissä oli käytössä 60 minuutin aikarajoitus ja keskustelu oli periaatteessa valvottua. Seuranta oli kuitenkin käytännössä vaikeaa, sillä uusia keskustelupalstoja syntyi vuosien mittaan valtavasti. Osaan alueista pääsi vain omalla tunnuksella, joihinkin riitti visitor- tunnus.