1. SÄHKÖISEN TIEDONVÄLITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄ
MAP-MEDIA EDELLÄKÄVIJÄNÄ Tuhannen toimittajan lehti FREENET PERUSTETTIIN VUONNA 1993 EDISTYKSELLISTÄ TEKNIIKKAA SELKEÄ RAKENNE JÄSENSI SISÄLTÖÄ TORI YHTEISEKSI KOHTAUSPAIKAKSI VILKASTA VUOROVAIKUTUSTA AKTIIVISET OPETTAJAT KEHITTIVÄT PALVELUA
Freenet oli ensimmäinen kansallinen koulujen tietoverkko ja siitä kasvoi nopeasti merkittävä tekijä sähköisen tiedonvälityksen kentässä. Se ei ole missään vaiheessa kilpaillut kaupallisten palvelujen kanssa, vaan on kasvattanut niille asiakkaita.
Freenet edisti merkittävästi koulujen tietotekniikkaosaamista ja teledemokratiaa tarjoamalle kaikille – koululaisille ja aikuisille – ilmaisen sähköpostitunnuksen ja samanlaiset lähtökohdat. Palvelun tekniikka oli edistyksellistä, mutta helppokäyttöistä.
Opittuaan Freenetin välityksellä käyttämään sähköpostia, sähköisiä ilmoitustauluja, on-line- keskusteluja ym. nuorten on ollut myöhemmin helppo omaksua yritysmaailman tietotekniikkasovellukset. Freenet oli myös monelle ensimmäinen portti surffailuun Internetissä.
Lisäksi palvelu on edistänyt merkittävästi nuorten keskinäistä kanssakäymistä ja yhdessätekemistä sekä valtakunnallisesti että yli rajojen opetuskenttään suunnattujen projektien ja tapahtumien välityksellä ja toiminut edelläkävijänä etä- ja virtuaaliopetuksen sekä uusien opetusteknologioiden kehittämisessä.
Freenet keräsi yhteen merkittävän vapaaehtoisjoukon yhteiskunnan eri alueilta kehittämään suomenkielistä ohjelmisto- ja oppimateriaalia. Koulujen lisäksi myös mm. Yle ja monet järjestöt tekivät ensimmäiset www-sivunsa Freenetiin.
Freenet tuki kansalais- ja kansainvälisyyskasvatusta, kulttuurin eri osa-alueiden tuntemusta, nuorisotoimintaa, kehitysyhteistyötä, kerho- ja harrastustoimintaa, kotien ja koulujen yhteistyötä sekä kartutti teknisten taitojen lisäksi myös tulevaisuuden työelämän vaatimia sosiaalisia valmiuksia ja verkkolukutaitoa.
Freenetin päätoimittajan Heikki Korpisen mielestä palvelun toiminta-ajatus – mahdollisimman laaja käyttäjäkunta, mahdollisimman pienin kustannuksin – on toteutunut hyvin. Hänen mukaansa Freenetin ideaa pidettiin pitkään lapsellisena, vaikka se oli täyttä realismia koko ajan. Kannustimena oli vilpitön halu opastaa kouluja tietotekniikan käyttöön. Ilmaisia tunnuksia ihmeteltiin. Nyt lukuisat operaattorit jakavat niitä ilmaiseksi.