1.6 TORI YHTEISEKSI KOHTAUSPAIKAKSI
Ajatus torista kypsyi jo MAP-vaiheessa. Tavoitteena oli kaikkien koulujen yhteinen portaali, joka olisi selkeä, helppokäyttöinen ja ideana kaikille riittävän tuttu. Kaikki, joilla oli Freenetin käyttäjätunnus, saattoivat osallistua torin tapahtumiin ja niiden suunnitteluun.
Torin varrella oleva oppimiskeskus oli Freenetin ydin. Siellä edettiin alkuopetuksesta koulun päättymiseen, edistettiin lukion ja yliopistojen yhteistyötä, ohjattiin opettajia ja oppilaita täydentäviin opintoihin, annettiin ammatinvalinnanohjausta ja autettiin työpaikan löytämisessä.
Aineet oli oppimiskeskuksessa ryhmitelty omiksi kokonaisuuksikseen. Partnereista rakennuksessa majailivat mm. Kerhokeskus, Lukiolaisten liitto, Suomen ammattiin opiskelevien liitto SAKKI ja Suomen kesäyliopistoyhdistys.