1.3 FREENET PERUSTETTIIN VUONNA 1993
MAP-mediasta saatujen kokemusten perusteella Teknillinen korkeakoulu, Suomen itsenäisyyden juhlarahasto Sitra ja opetusministeriö tekivät rahoituspäätökset, jotka mahdollistivat Freenetin perustamisen vuonna 1993. Projektin päälliköksi tuli Jarmo Hallikas ja sihteeriksi Marja-Liisa Smolander. Freenet muutti TKK Dipoliin vuonna 1995.
Tavoitteena oli parantaa teknologiaosaamista, tuottaa korkeatasoista ja helposti omaksuttavaa sisältöaineistoa oppimisen ja opetuksen tueksi sekä tarjota nuorille foorumi keskinäiseen vuorovaikutukseen ja yhdessä tekemiseen.
Freenet toteutti teledemokratian periaatteita. – Palvelu oli tarkoitettu sekä koululaisille että aikuisille. Kaikilla käyttäjillä oli samanlaiset lähtökohdat: ilmainen käyttäjätunnus ja maantieteellinen ja taloudellinen tasavertaisuus. Lisäksi Freenetin käyttäminen oli helppoa, sillä se ei edellyttänyt syvempää teknistä perustietämystä.