4.1 Mitä jäi kesken?
Freenet ei onnistunut kymmenen vuoden aikana löytämään kunnolla omaa paikkaansa arvoketjussa. Jarmo Hallikkaan mielestä vision olisi pitänyt olla selkeämpi, sillä koko maasta ei löydy resursseja monitoimisysteemin pyörittämiseen. Kesken jäi myös todellisen yhteisöllisyyden testaaminen teknisistä ja taloudellisista syistä.
Partneritkaan eivät sitoutuneet kunnolla. Heihin olisi pitänyt uhrata enemmän aikaa ja vaivaa ja tehdä kunnolliset sopimuspaperit. Sopimukset – Sitran kanssa tehtyä lukuun ottamatta – olivat suullisia. Yhteistyötä syntyi lähinnä siksi, että aineistoa oli helppo viedä Freenetin palvelimelle. Strateginen partneri puuttui kokonaan.
Myös käyttäjäkyselyt ja -tutkimukset jäivät tekemättä. Ne olisivat olleet korvaamattomia Freenetin merkitystä arvioitaessa. Martti Hellström ehdottikin perinnekilpailu aiheesta, miten Freenet johdatti koululaiset ja opettajat tietotekniikan maailmaan.
Marjatta Halla