4. LOPPUVAIHEESSA PULAA RESURSSEISTA
Mitä jäi kesken?
Julkisen rahoituksen loputtua TKK Dipoli joutuu luopumaan Freenetin ylläpidosta. Sen jälkeen palvelulle on etsitty "uutta kotia”. Sähköpostipalveluista päätettiin luopua kokonaan syyskuun lopussa 2001.
Palvelinten käyttöikä oli lopuillaan eikä taloudellisia mahdollisuuksia laitteiston uusimiseen ollut. Ilmaisia sähköposti- ja muita palveluja oli tullut markkinoille paljon. Lisäksi Freenet oli jo tehnyt tehtävänsä sähköisten palvelujen käynnistäjänä Suomessa.
Freenetin ylläpitäminen ja kehittäminen oli ollut jo pitkään vaikeaa, sillä rahojen lisäksi myös tekijöitä oli liian vähän. Sivusto alkoi kasvaa hallitsemattomasti. Etusivu pystyttiin pitämään kunnossa kesäkuuhun 2001 saakka, mutta resurssit eivät juurikaan riittäneet uuden aineiston tekemiseen ja vanhan päivittämiseen ja siivoamiseen.
Käyttäjiä oli koko ajan enemmän, kuin järjestelmä pystyi ottamaan vastaan. Tästä oli suurta haittaa etenkin opettajille. 60 minuutin aikarajoitus ei paljon auttanut, koska yhteyden pystyi ottamaan heti uudelleen.
Freenetin syntyessä aika oli kypsä hyvälle idealle, mutta opetushallinnnon mielestä palvelulla astuttiin sen varpaille ja kilpailtiin edu.fi:n kanssa. Muutenkin Freenet koettiin markkinahäiriköksi. Palvelun markkinointi oli potkimista tutkainta vastaan, sillä sen merkitystä ei esim. elinkeinoelämän piirissä ymmärretty.