3.6 Kouluilla omia kotisivuja
Freenetin avulla koulut oppivat myös tekemään omia kotisivujaan. Sitä varten järjestettiin kursseja ja annettiin neuvoja puhelimitse. Sivuja oli kaikkiaan noin 60. Viime vaiheessa useimmilla kunnilla oli jo omat palvelimensa.
Jarmo Hallikas, Kari A. Hintikka ja Heikki Korpinen julkaisivat vuonna 1995 Freenetin käyttäjille oppaanFreenet – portti Internetiin. Teknistä tukea oli saatavissa myös puhelimitse.