Freenet merkittävä oppimisen ja opetuksen tuki ja kehittäjä Suomessa
SÄHKÖISEN TIEDONVÄLITYKSEN EDELLÄKÄVIJÄ MITÄ KOULUISSA FREENETIN JÄLKEEN? Freenetin historia täynnä värikkäitä vaiheita LOPPUVAIHEESSA PULAA RESURSSEISTA
Koululaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajille tarkoitettu Internetin maksuton sähköposti- ja sisältöpalvelu Freenet Finland toimi maassamme kymmenisen vuotta. Sinä aikana siitä kehittyi koulujen kansallinen tietoverkko, joka paransi merkittävästi tietotekniikkataitoja, tuki ja kehitti oppimista ja opetusta tuottamalla verkkoon opetusaineistoa ja muuta sisältöä sekä edistämällä koulujen keskinäistä vuorovaikutusta ja yhdessätekemistä. Freenet loi myös pohjaa verkko-oppimisen kehitykselle tukevaisuudessa.
Sähköisen tiedonvälityksen perusinfrastruktuuri kehittyi Suomessa nopeasti 1990-luvun alkupuolella. Korkeakoulut ja yliopistot järjestivät sähköpostinsa ja sähköiset tietopalvelunsa korkeakoulujen palveluverkon (Funet) ja korkeakoulujen laskentakeskuksen avulla. Sen sijaan peruskoulut, lukiot ja ammatilliset oppilaitokset jäivät valtaosin näiden palvelujen ulkopuolelle.
Teknillisen korkeakoulun Täydennyskoulutuskeskuksessa syntyi ajatus tarjota koululaisille, heidän vanhemmilleen ja opettajille maksuttomia sähköposti- ja ilmoitustaulupalveluja ja kouluttaa heidät tällä tavalla sähköisten viestimien käyttäjiksi.
TKK:n Täydennyskoulutuskeskuksen johtaja Markku Markkula ryhtyi hankkimaan projektille rahoitusta käyttäen hyväksi yhteiskunnallisia vaikutuskanaviaan ja koulutuspäällikkö Jarmo Hallikas vastasi hankkeen vaatimasta toiminnallisesta struktuurista, mm. hankesuunnittelusta ja laitehankinnoista. Mukaan tuli myös useita kouluja ja sähköisten viestimien tarjoamista mahdollisuuksista kiinnostuneita henkilöitä.
Freenet Finland perustettiin vuonna 1993 ja rajattiin kouluympäristöön. Portaaliksi valittiin kaikille tuttu tori ympäröivine taloineen. Torista muodostuikin opettajien ja koululaisten merkittävä kohtaamispaikka ja yhteisen tekemisen foorumi lähtökohtina ihmisläheisyys, yhteisöllisyys ja avoimuus.